See video

Nová galéria v VIDELI STE NAS

Live strih zo 4 kamier sme realizovali na 2 veľkoplošných obrazovkách 4x3m na koncerte Kimberley Davis, Martin Valihora a hostia z NYC UNIT. Z emotívneho koncertu sme realizovali aj DVD záznam.

VIDELI STE NÁS

For Ball in the House of Arts in Košice, we provide 3 screens in the Concert Hall ballroom for graphics and 5 screens for ball transfer events in the House of Art. We provide a complete video mode.