image sk

Informačnú hodnotu hybridného eventu či konferencie vám zachováme záznamom celej akcie. Celý záznam postprodukčne upravíme, využijeme všetky prezentácie, príspevky, grafiku a sponzoring. Upravený záznam publikujeme na vhodnej internetovej platforme a pripravíme správnu formu sprístupnenia verejnosti. Pripravíme obrazové výstupy pre sponzorov, pripravíme informačne dynamický zostrih akcie či highlihts.  V prípade odbornej konferencie záznam delíme na samostatné jednotlivé odborné bloky a účastník si môže dodatočne pozrieť to, čo ho najviac zaujímalo.

Image