image sk

Pri realizácii napríklad medzinárodnej konferencie využívame tlmočníkov, ktorých preklad online zaradzujeme do vysielania.  Využívame ak možnosť transkripcie hovoreného slova do textu pomocou aplikácie Speech to Text.  Vopred nahraté príspevky zahraničných prispievateľov po odborných prekladoch titulkujeme a tým zabezpečíme ich plnohodnotné uplatnenie počas hybridného kongresu, alebo eventu.

Image