image sk

Našimi kameramanmi a strihačmi pripravíme videopozvánky na akcie, ale realizujeme aj rozhovory a dokrútky zo zákulisia akcie, ktoré hneď zaradzujeme do vysielania a účastníkovi viac priblížime hybridný event či konferenciu.  Vhodný priestor ponúkame aj sponzorom. Reklamy umiestňuje do vysielania tak, aby prezentovaný produkt súvisel s obsahom vysielania. Sponzorské a reklamné spoty zaradzujeme jednak do živého vysielania ako aj do postprodukčného vysielania.

Image