image sk

Rozdielne realizujeme prípravu hybridnej udalosti ak je verejná a určená pre najširší okruh účastníkova, inak ak je určená pre vybraný okruh účastníkov.  Pri hybridnom evente či kongrese pre vybraný okruh účastníkov zabezpečujeme:

  • Registrácia
  • Platba vstupného – vstupenka
  • Vstupenka – povolenie vstupu a sledovania udalosti.
Image