image sk

Príprava hybridnej konferencie je kombináciou príprav na klasickú a konferenciu a príprav na televíznu reláciu. Je potrebné pripraviť administratívnu časť konferencie, podrobný program konferencie, grafickú prípravu konferencie, prednášky konferencie a celú logistiku konferencie. Voči klasickej konferencii musíme pripraviť Jingel konferencie, videopríspevky, prednášky zo záznamu ktoré budú vysielané, titulkované prednášky zahraničných prednášajúcich, reklamné spoty sponzorov a mnoho ďalšieho.

Pre vysielanie na internete je potrebné pripraviť webové a grafické prostredie, vyriešiť platený alebo kontrolovaný vstup účastníkov, support pre účastníkov na internete ako aj pripraviť zber dát z hybridnej udalosti. Hybridná udalosť musí mať jasnú tému, interaktívny program, dynamické otázky a obsah, musí byť zábavná a časovo ohraničená.

Pri príprave obsahu a scenára hybridného eventu či konferencie, je dobré sa inšpirovať citátom Winstona Churchilla:

„ A good speech should be like a woman´s skirt: Long enough to cover the subject and Short enough to create interest and was not tedious!“

„Dobrá reč/prezentácia by mala byť ako dámska sukňa: Dosť dlhá, aby zakryla subjekt a dosť krátka, aby vzbudila záujem a nebola otravná !„

Image