image sk

Prepojením viacerých štúdií na viacerých miestach vzniká zaujímavý formát Hub-and-spoke. Hub and Spoke dostal svoj názov podľa kolesa, séria rôznych „lúčov“ je pripojených k centrálnemu „náboju“. Táto metóda umožní prepojenie viacerých malých štúdií s 1 až 50 účastníkmi s hlavným štúdiom, kde môže vystupovať najviac účastníkov. Z hlavného štúdia sa stáva centrálny Hub, kde je hlavná réžia a odtiaľ je riadený hlavný stream. Realizácia hybridného eventu metódou Hub-and-spoke značne znižuje nároky a náklady na cestovanie, pričom prekonáva obrovské vzdialenosti a hranice.

Hybridná Hub-and-spoke konferencia je vhodná pre väčší počet, aj tisíce účastníkov.

Pre kvalitný hybridný evet v tejto podobe, je nutné pri jeho príprave uvažovať o všetkých účastníkoch v štúdiách ako o „umelcoch pre spoluprácu“. Potom je možné vytvorenie úspešného podujatia s množstvom talentovaných tímov pri ich kreatívnej spolupráci.

Image