image sk

Hybridný event alebo konferencia sú teraz realitou vo virtuálnom alebo hybridnom streamingovom štúdiu. Štúdio pre hybridný event sa podobá televíznemu štúdiu. V štúdiu je scéna, veľkoplošné obrazovky, zvukové a svetelné vybavenie na profesionálnej úrovni, kamerová technika, videoréžia, ale aj prezentačná a streamovacia technika. Štúdio pre hybridný event môže byť vybavené scénou a veľkoplošnými obrazovkami, alebo môže byť scéna virtuálna a využíva televízne  „kľúčovanie“ na zelené pozadie.

Profesionálna videotechnika štúdia ponúka kvalitu vysielania blížiacu sa televíznemu vysielaniu. Samozrejmosťou je využívanie animovaných menoviek rečníkov, počítačovej grafiky, animovaných grafov, alebo titulkov pri zahraničných prednáškach.

V štúdiu môžu okrem prezentujúcich byť v obmedzenom počte aj diváci, ktorí sa interaktívne zapájajú do akcie. Skúsenosti nám ukázali že zapojenie priamych účastníkov v štúdiu je omnoho väčšie ako napríklad pri klasickom kongrese.

Prostredie, štúdio pre konanie hybridného eventu môžeme vytvoriť aj v priestoroch vašej firmy, v blízkom hoteli či kongresovom centre.

Image