image sk

Hybridná konferencia či event má potenciál brať si to lepšie z oboch svetov. K „živej konferencii“ sa blíži tým že na mieste konferencie máme prednášajúcich a diskutujúcich odborníkov, využíva možnosť networkingu, ale aj ponúka priestor pre sponzorov. Z virtuálneho sveta zase preberá možnosti komplexnej spätnej väzby, interakcie,  opätovného použitia obsahu ale aj realizáciu záznamu obsahu a možnosť sledovanie konferencie a vzdelávania aj neskôr. Hybridná konferencia je „ fyzické stretnutie účastníkov, na ktorom sa zúčastňuje aj Online publikum“.

Priamy účastníci podujatia a online publikum sa spájajú a spolu sa podieľajú na obsahu, alebo zážitku súčasne z rôznych miest.

Hybridné udalosti sa líšia od televíznych programov. Divák na rozdiel od televízie sedí s rukami vedľa klávesnice, preto je rozumné premyslieť ako sa môžu zúčastniť aj vaši online diváci. Napríklad môžeme divákom pokladať otázky na ktoré odpovedajú naživo, hlasujú za najvhodnejšie riešenie. Diváci môžu online pokladať otázky, alebo sa zúčastniť brainstormingu založeného na spolupráci.

Hybridné konferencie či eventy, na rozdiel od virtuálnych pracujú s živými účastníkmi priamo v mieste konania akcie. Miesto jedného miesta realizácie môžete akciu realizovať na viacerých rôznych miestach, v rôznych mestách, v rôznych štátoch. Je potrebné aby  hybridnú udalosť bola rovnako zábavná ako moderná talk show. Sú tu hostia a moderátor, ktorý má pripravený obrazový obsah a riadi program. To sú osvedčené televízne pravidlá.

Image