image sk

Pre nás obrovská česť a zážitok, zabezpečovať obrazovky na koncerte majstra Bocceliho v Košiciach.

Image