image sk

Slávnostné oceňovanie víťazov ankety s televíznym záznamom.

Image