image sk

Anketa Košičan roka – slávnostné vyhlásenie s televíznym záznamom.

Image