image sk

Synchronizácia videomappingu, hudby a tanečného vystúpenia ponúka nové možnosti kreativity a zážitku pre diváka.