image sk

Trojdňový Medzinároný svetový kongres pre zahraničného zákazníka, realizovaný v Kongresovom Centre Praha.

Kapacita hľadiska kongresovej sály 2 764 sedadiel, výška sály na prednej hrane pódia 19,5m.