image sk

Vianočný koncert v ŠD Košice so záznamom pre RTVS.

Obrázok